Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Op de hoogte blijven

Berichten

Lancering CROW richtlijn 500

Schade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase. De nieuwe CROW richtlijn 500

Lakprofiel

Op de kerstkaart (of nieuwjaarskaart) van 2015 van Hompe en Taselaar ziet u een zogenaamd ‘lakprofiel’ Wilt u meer weten over lakprofielen klik dan op www2.dinoloket.nl/nl/download/lakprofielen.html

Directiewijziging

In 2015 werd Cees Hompe 65 jaar. Hij is per 1 januari 2015 terug getreden als directielid van Hompe en Taselaar. Cees heeft zijn projecten en opdrachten in april 2015 afgerond.

Verdienstelijke netwerken

Richard van Ravesteijn en Cees Hompe schreven samen een artikel voor het blad: ’Grondzaken in de praktijk’ (april 2014). Het artikel beschrijft de samenhang tussen ondergrondse netwerken en de (middelen in de) grondexploitaties in stedelijk gebied. De voornaamste bevindingen uit het onderzoeksrapport ‘Verdienstelijke netwerken’ worden aangestipt. Het rapport gaat in op de groei van ondergrondse netwerken als gevolg van de voortgaande verstedelijking.

Waternet en Hompe en Taselaar hebben eind 2011 studenten van de TU-Delft begeleid.

Hun opdracht was om uit te zoeken hoe de verbinding tussen het warmtenet van Westpoort Warmte en dat van NUON Warmte ter hoogte van het Olympisch stadion tot stand kan worden gebracht.
Vier groepen studenten hebben in 3 maanden hun visie op dit vraagstuk verwoord. De term die voor het vraagstuk wordt gebruikt is ‘het sluiten van de kleine ring’. Ook dat wordt in de rapporten goed uitgelegd.
Voor ons was het een leuke ervaring om te zien hoe slimme jonge mensen tegen deze problemen aankijken en welke oplossingen ze bedenken.

Voor het tijdschrift ‘De Onderbouwing’ schreef Sandra Brouwer het volgende artikel onder de titel "Uit de school geklapt"

Afstudeerder: Sandra Brouwer
Studie: Construction, Management & Engineering. TU Delft
Afstudeeronderzoek: Building on tunnels – suggestions to improve the decision making process
Waar: Uitgevoerd bij advies- en ingenieursbureau Hompe & Taselaar BV.
Begeleiding: Prof. Ir. J.W. Bosch, drs. M. Leijten, Prof. Mr. Dr. H.D. Ploeger, drs. F. Taselaar.

No Dig Dag

Bij de 'No Dig Dag' die op 6 oktober in Expo Haarlemmermeer werd gehouden heeft Nic Frederiks een presentatie gegeven over het voorkomen van hinder en overlast bij werkzaamheden in de ondergrond. Met de Zuidas als voorbeeld belichtte hij de mogelijkheden om met het behouden van de bereikbaarheid en de leefbaarheid, met aandacht voor de veiligheid en een goede communicatie het maatschappelijk draagvlak voor grote en langdurige projecten te behouden.
No Dig No Nuisance

Familie Bofkont op de Zuidas

Samen met Dafne Westerhof van Het Beloofde Varkensland heeft Hompe en Taselaar het initiatief genomen om nogmaals een plekje voor de Familie Bofkont op de Zuidas te maken. Dit keer in het zogenoemde Biggenbos, op de hoek Mahlerlaan-Buitenveldertselaan. Voor meer informatie zie www.familiebofkont.nl

Afstudeerder ‘Building on top of tunnels’

In stedelijk gebied wordt er steeds vaker gekozen om infrastructuur ondergronds aan te leggen. De ruimte die beschikbaar komt voor verdere ontwikkeling wordt vaak niet gebruikt voor vastgoedontwikkeling. Dit onderwerp staat centraal bij het afstudeeronderzoek van Sandra Brouwer, dat ze bij Hompe & Taselaar in het kader van haar opleiding aan de TU Delft MSc programma Construction, Management & Engineering zal uitvoeren. Het onderzoek richt zich voornamelijk op verbeteringen in het besluitvormingsproces bij bouwen op tunnels in een multi-actor netwerk.

Kabels en leidingen rond watergangen

Op 12 juli 2010 is de CROW werkgroep “Kabels en Leidingen rond Watergangen” van start gegaan. Deze werkgroep heeft tot doel om een procedure op te stellen voor:

Internationale werkgroep “Multi-System Utility Tunnels”

Hompe en Taselaar is mede initiatiefnemer van een internationale werkgroep voor Multi-Sytem Utility Tunnels. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse landen, zoals: Israël, Duitsland, Spanje, Nederland. In mei 2010 vond in Barcelona een tweedaagse workshop plaats om onderling kennis uit te wisselen. Tijdens de workshop is een basis gelegd om in 2011 gezamenlijk een Internationale conferentie te organiseren.

Opening onderstation RAI

Op vrijdag 9 oktober 2009 vond de officiële opening plaats van het onderstation van ProRail. Het bijzondere aan dit door Hompe en Taselaar geïnitieerde project is dat het een onderdeel is van een totaalkunstwerk en het tevens een combinatie heeft gevonden met techniek. Kunstenaar Krijn de Koning heeft er met zijn ontwerp voor gezorgd dat dit schakelstation een heuse blikvanger in de Zuidas is geworden. Bekijk hier de film die ter gelegenheid van de opening is gemaakt door Richtje Reinsma en Katelijne Schrama.

Boek "Inleiding Kabels en leidingen" gelanceerd

Frans Taselaar heeft in opdracht van het COB in 2009 een handboek geschreven over de vele aspecten die komen kijken bij de ondergrondse infrastructuur van kabel- en leidingnetwerken. Dit boek maakt onderdeel uit van de lesstof van diverse technische onderwijsinstellingen. Het boek is uitgegeven door het COB onder ISBN-nummer 90xxx. Via deze link kunt u een exemplaar bestellen of vraag er naar bij de betere boekhandel.

Bosatlas van Ondergronds Nederland gelanceerd

Op dinsdag 23 juni 2009 werd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam officieel het eerste exemplaar van de 'Bosatlas van Ondergronds Nederland' aangeboden aan stadsarcheoloog Jerzy Gawronski (BMA) en Hans van Velzen (directeur OBA).

Opening nieuw kantoor

Op woensdag 20 mei 2009 heeft Hompe en Taselaar officieel de deuren van haar nieuwe kantoor geopend. Met tal van genodigden is het glas geheven en heeft eenieder zijn of haar bijdrage geleverd aan het grote kunstwerk dat thans de vergaderruimte van ons kantoor siert.

Underground Multi-System Utility Tunnels

Tijdens de 1ste internationale conferentie over ondergrondse, multifunctionele voorzieningentunnels in de Israëlische plaats Haifa, heeft Frans Taselaar een voordracht gehouden.

Back To Top