Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Een schat aan kennis

Initiatieven

Een actieve bijdrage leveren aan kennisontwikkeling staat in hoog aanzien binnen Hompe en Taselaar. Dit bereiken wij door kennis te delen, aan congressen deel te nemen en door met partners samen te werken aan duurzame initiatieven. Op nationaal en internationaal niveau.

COB

Door in dit kenniscentrum een actieve rol te vervullen, brengen wij verschillende partijen nader tot elkaar om te komen tot nieuwe inzichten en toepasbare methoden. Actieve rollen komen tot uiting in de vorm van voorzitterschappen en projectcoördinatie, deelname aan onderzoeksprojecten en normcommissies.

Congressen

Onze inzichten en ervaringen maken we ook op internationaal niveau kenbaar. Door als lid van het organiserend comité of als spreker op te treden tijdens congressen en symposia in bijvoorbeeld Madrid, Haifa (Israël) en Barcelona positioneert Hompe en Taselaar zich als speler op de mondiale markt.

Bosatlas van Ondergronds Nederland

Hompe en Taselaar heeft geparticipeerd in dit educatieve boekwerk over het in kaart brengen van de ondergrond van Nederland. Via dit medium krijgen scholieren en andere geïnteresseerden een inkijk in dat deel van de aarde, dat normaliter aan het blote oog onttrokken is. Mede dankzij de bijdrage van Hompe en Taselaar is aan alle middelbare scholen in Amsterdam een vijftiental atlassen aangeboden.

Stichting Amsterdam Ondergronds

Deze stichting heeft zich ten doel gesteld: het bevorderen van een structureel, effectief en efficiënt gebruik van de bestaande ruimte ondergronds. Dit komt tot uitdrukking in onder meer tentoonstellingen, debatten, publicaties/boeken en educatieve projecten.

Metropolitaan ov-systeem Amsterdam

In het kader van het ontwerp voor het Amsterdamse metronet naar Amsterdam Noord hebben samenwerkende partijen Movares, De Principaal en De Key een masterplan aan de gemeente voorgelegd. Hompe en Taselaar heeft aan dit initiatief meegewerkt en advies uitgebracht op het gebied van kabels en leidingen.

Publicaties

Door regelmatig in diverse vakinhoudelijke en algemene media te publiceren, deelt Hompe en Taselaar haar kennis en inzichten met een veelzijdig publiek in de hoop hier nieuwe kennis en inzichten voor terug te krijgen.

 

Back To Top