Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Op de hoogte blijven

Kabels en leidingen rond watergangen

Op 12 juli 2010 is de CROW werkgroep “Kabels en Leidingen rond Watergangen” van start gegaan. Deze werkgroep heeft tot doel om een procedure op te stellen voor:

  • Zorgvuldig graven nabij kabels en leidingen rond watergangen
  • Het lokaliseren van kabels en leidingen rond watergangen

Hompe en Taselaar verricht als projectmanager voor CROW het secretarisschap, de begeleiding van de werkgroep en het opstellen van de eindrapportage.

Terug naar nieuws

Back To Top