Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Op de hoogte blijven

Verdienstelijke netwerken

Richard van Ravesteijn en Cees Hompe schreven samen een artikel voor het blad: ’Grondzaken in de praktijk’ (april 2014). Het artikel beschrijft de samenhang tussen ondergrondse netwerken en de (middelen in de) grondexploitaties in stedelijk gebied. De voornaamste bevindingen uit het onderzoeksrapport ‘Verdienstelijke netwerken’ worden aangestipt. Het rapport gaat in op de groei van ondergrondse netwerken als gevolg van de voortgaande verstedelijking. Extra ondergronds ruimtebeslag als gevolg van ontwikkelingen zoals meer elektriciteitskabels door de groei van het elektrisch vervoer en toepassing van warmte- en koudeopslag(WKO). Het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) zette in 2009 het onderwerp ‘hoe om te gaan met kabels en leidingen in de grondexploitatie’ op de agenda. Het rapport en het artikel belichten dit onderwerp van vele kanten.
Het onderzoeksrapport ‘Verdienstelijke netwerken’ is gratis te downloaden.

Zie www.cob.nl of www.soilpedia.nl
Zie ook: Aandacht voor verdienstelijke netwerken

Terug naar nieuws

Back To Top