Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Aanpassen kruispunten voor Programma Fiets

Het college van B&W van Amsterdam heeft in 2014 aangegeven dat er vanuit het Meerjarenprogramma Fiets extra maatregelen noodzakelijk zijn om het toenemend gebruik van de fiets te kunnen blijven faciliteren. Naar aanleiding hiervan is onderzocht welke aanvullende maatregelen op relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden om de verkeersafwikkeling van fietsers te verbeteren. Het gaat hierbij vooral om infrastructurele aanpassingen op kruispunten en het verbeteren van verkeersregeltechnische- en benuttingsmaatregelen.

Hompe en Taselaar verzorgt in opdracht van de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente AmsterdamĀ  de technische projectleiding en voorbereiding van aanpassingen vanĀ  kruispunten. Dit betreft vooral het aansturen, opstellen en begeleiden van onderzoeken, deelproducten, planning en kostenramingen.

Terug naar projecten

Back To Top