Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Afstuderen

Afstuderen Harm Jan Lammers en Sander Marais

Harm Jan en Sander studeerden in augustus 2013 af aan de Hogeschool Rotterdam. Zij deden bij H&T onderzoek naar het ‘Combineren van functies in de Blankenburgtunnel’. Zij vroegen zich af wat de meerwaarde zou kunnen zijn van het combineren van de Blankenburgtunnel met kabels- en leidingeninfrastructuur? Het antwoord hebben zij gevonden door èn een ontwerp voor de gecombineerde tunnel te maken èn een principe ontwerp voor het boren van een vergelijkbare hoeveelheid kabels en leidingen. Van deze twee ontwerpen bepaalden zij de constructieve kosten om zo in een vergelijking te zien welk ontwerp het best naar voren komt en zo te zien of er een meerwaarde zou ontstaan.
Een van de conclusies was dat het combineren van de Blankenburgtunnel met ruimte voor de kabels en leidingeninfrastructuur haalbaar is. Wanneer er naar de kosten van de Blankenburgtunnel en de kosten van het aanbrengen van kabels en leidingen gekeken wordt, is niet op voorhand te concluderen dat het combineren van de verkeerstunnel met kabels en leidingen duurder is dan gescheiden aanbrengen.

Voor meer informatie zie het rapport op de website (PDF)

Afstuderen Sandra Brouwer

Sandra heeft haar afstudeeronderzoek voor haar studie CME aan de TU Delft uitgevoerd bij Hompe en Taselaar. Aan de hand van twee cases (Zuidas en Spoortunnel Delft) heeft Sandra onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom bouwen op tunnels. Er is onder andere geconcludeerd dat een open besluitvormingsproces met een focus op de winstmogelijkheden voor de belanghebbers er toe bijdragen dat bouwen op tunnels een optie wordt die nu vooraf vaak wordt uitgesloten.

Sandra is voor haar afstudeeronderzoek beloond met een 8 en ze heeft een eervolle vermelding gekregen voor de Schreuderstudie prijs.

Voor meer informatie zie het rapport op de website (PDF)

Terug naar projecten

Back To Top