Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Beethoven

In april 2007 stelde de gemeenteraad van Amsterdam een Uitvoeringsbesluit vast waarmee de planuitwerking en realisatie van het Zuidas deelproject Beethoven kon starten. In 2008 gooide de economische crisis roet in het eten. De bouw van een nieuw gebouw voor het Sint Nicolaas Lyceum is in 2010 van start gegaan. De bouw van de andere 6 projecten (kantoren, wonen en museale functies) is in de versukkeling geraakt. Naar verwachting zal nog wel dit jaar een start gemaakt worden met de bouw van de twee kantorenprojecten. Voor de woon- en museale functies wordt thans nieuwe planvorming voorzien.
Bij de bouw van de school en later dit jaar, de 2 kantoortorens met onderliggende parkeergarage, worden strenge eisen aan de beperking van de bouwoverlast gesteld. Handhaving van een maximum aan groen, geen bouwverkeer door de buurt en beperking van bouwlawaai en trillingshinder.
Hompe en Taselaar verzorgt de technische leiding van dit project.

Terug naar projecten

Back To Top