Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

CROW projecten

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. In de vorm van handleidingen, richtlijnen en aanbevelingen biedt CROW professionals technische en specialistische kennis. Hompe en Taselaar is actief binnen de volgende projecten:

Zorgvuldig grondroeren, CROW Richtlijn 500

Hompe en Taselaar is auteur voor de CROW publicatie 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase. De auteur zoekt samen met de werkgroep naar een breed  gedragen richtlijn.

Zie filmpje
Zie hier voor de Publicatie

Cursus

Behalve auteur is Hompe en Taselaar sinds 2012 actief als trainer voor de cursus: Werken rond kabels en leidingen, die als focus heeft ‘het voorkomen van schade aan kabels en leidingen’.

Overige uitgevoerde projecten bij CROW zijn:

Opstellen van een onderzoeksrapportage die de basis vormt voor projectkeuzes van CROW met als aandachtsgebied Kabels en leidingen (2009). Vaksecretaris voor de begeleiding van werkgroep voor de publicatie 308, Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen, richtlijn zorgvuldig graafproces (2011).

Terug naar projecten

Back To Top