Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Fietsenstalling in Beurs van Berlage

Als uitvloeisel van het Haalbaarheidsonderzoek Beursplein deed Hompe en Taselaar onderzoek naar de mogelijkheid om in het souterrain van de Beurs een fietsenstalling te realiseren. Dit in de vorm van een functioneel ontwerp (FO). Naast technische de technische en financiële mogelijkheden was met name de maatschappelijke acceptatie een belangrijke punt van aandacht. “De Beurs van Berlage is immers Berlages beroemdste werk en in veel opzichte te beschouwen als het monumentale begin van de moderne architectuur in Nederland.”
Het geleverde FO maakt onderdeel uit van een nog lopend uitgebreid onderzoek naar de toekomstige exploitatie van het beursgebouw.

Terug naar projecten

Back To Top