Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Onderstation ProRail - RAI, Amsterdam

Door de ontwikkelingen in het plangebied Beethoven, ontstond de noodzaak om een nieuwe locatie voor het bestaande onderstation in dit gebied te zoeken. De nieuwe locatie is gevonden boven een 10 kilovolt verdeelstation van Liander in het Zuidas deelgebied Vivaldi. Hiermee maakt dit nieuwe onderstation RAI deel uit van een kunstwerk van Krijn de Koning. In het onderstation RAI wordt 10 kV omgezet in 1500 volt gelijkspanning, die dienst doet als voeding voor de trein. Vanaf het onderstation RAI lopen mantelbuizen naar het spoor, die kruisen met de A10-zuid, een tweede mantelbuizenpakket en een brug. Hiermee zijn de toekomstige ontwikkelingen als de bouw van Zuidas Dok en de uitbreiding van de sporen van ProRail mogelijk. Hompe en Taselaar heeft leiding gegeven aan het traject van planvoorbereiding en vertegenwoordigen in de fase van planrealisatie de belangen van de gemeente als financier van de verhuizing.

Terug naar projecten

Back To Top