Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Verdienstelijke netwerken, kabels en leidingen in de grondexploitatie

Het COB onderzoeksproject ‘kabels en leidingen in de grondexploitatie’ richt zich op de maatschappelijke optimalisatie bij gebiedsontwikkelingen met hoge of verhoging van de dichtheid. Daarbij gaat het om slim omgaan met (de kosten van) aanleg van energie- en nutsvoorzieningen in relatie tot de grond- en vastgoedexploitatie.

Het SKB heeft een bijdrage beschikbaar gesteld om dit onderzoek mogelijk te maken. Andere bijdragen voor het onderzoek in geld of natura zijn afkomstig van netbeheerders, gemeenten en betrokken adviesbureaus.
Hompe en Taselaar levert haar bijdrage in de vorm van het trekkerschap van dit onderzoek. Het eindrapport “Verdienstelijke Netwerken” is begin 2013 verschenen en gratis te downloaden.

Zie www.cob.nl of www.soilpedia.nl
Zie ook: Aandacht voor verdienstelijke netwerken

Terug naar projecten

Back To Top