Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

Eigen initiatief tonen

Werken In de Openbare Ruimte - WIOR

In 2004 is er gestart met het uniformeren van de regels bij werken in de openbare ruimte en vastlegging daarvan in een verordening met bijbehorende uitvoeringsregels. Hompe en Taselaar heeft de begeleiding op zich genomen van de bestuurlijke vastlegging en inspraakprocedures. De Verordening heeft betrekking op alle werkzaamheden in de openbare ruimte, op alle boven- en ondergrondse infrastructuur en zorgt er onder andere voor dat met één vergunning kan worden volstaan voor werken in de openbare ruimte. In de Nadere Regels zijn de algemene uitvoeringsvoorschriften, het coördinatieproces en de financiële regelingen opgenomen. Klik hier voor de website van het Coördinatiestelsel en hier om het jaarverslag te downloaden waarin de WIOR aan bod komt.

Terug naar projecten

Back To Top