Advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur

De kunst van het belang

Projectorganisatie

Werken met netwerken

Bij elk project zijn uiteenlopende partijen betrokken. Denk aan grondeigenaren, ontwikke­laars, aannemers, lokale en rijksoverheden, financiers, toekomstige gebruikers en politieke en maatschappelijke groeperingen. Het is de kunst de verschillende belangen dusdanig in de project­ontwikkeling te betrekken dat aan alle partijen recht wordt gedaan. Dit vereist laveren, masseren, onderhandelen en uiteindelijk conclusies trekken – zowel in de voorbereiding als gedurende de verdere projectgang. De medewerkers van Hompe en Taselaar hebben al dikwijls met dit bijltje gehakt en weten onnodige spaanders te voorkomen.

Back To Top